Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 15+. "Βασικές αρχές animation, δημιουργία flipbook animation"

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου ANIMAFILM Baku International Animation Film Festival (18-20 October 2019, Baku, Azerbaijan)

Εργαστήρι animation, Animafilm II (Baku, Azerbaijan)