Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στο ANIMAFILM Baku International Film Festival (Baku, Azerbaijan, 20-24 Οκτωβρίου 2021)